strona główna        | napisz do nas: biuro@domopiekisenior.pl
Select a language / Wählen Sie eine Sprache:

Obowiązek informacyjny w związku z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt


telefon: (+48) 61 427 50 08
e-mail: biuro@domopiekisenior.pl
zobacz więcej
Brak wtyczki FLASH.

Kliknij, tutaj

O nas


Dom Pomocy Społecznej Senior w Łubowie przeznaczony jest dla 17 osób w podeszłym wieku oraz 4 osób przewlekle somatycznie chorych. DPS Senior w Łubowie jest niepublicznym Domem Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym.

Dom zarejestrowany jest w rejestrze Domów Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod numerem 69 na czas nieoznaczony zgodnie w decyzją nr PS-II.9423.1.3.2013.3 z dnia 26 lipca 2013 r.

Zgodnie w ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r, Dom Pomocy Społecznej Senior w Łubowie zapewnia swym mieszkańcom potrzeby bytowe ( miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości), usługi opiekuńcze ( udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych), usługi wspomagające (udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwia zaspakajanie potrzeb religijnych).

Dom zapewnia możliwość korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego uwzględniając indywidualne potrzeby mieszkańca, wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa.

Dom Pomocy Społecznej Senior stworzony jest by służyć osobom starszym i somatycznie chorym, które z powodów zdrowotnych, socjalnych bądź bytowych nie mogą przebywać w dotychczasowym środowisku. Naszym zadaniem jest zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy. Dom Pomocy Senior jest placówką otwartą dla wszystkich.

 

Strona główna O nas Nasza oferta Warunki przyjecia Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii dla Osób Starszych Aktualności Galeria Kontakt
Dom Opieki SENIOR Łubowo - Dom opieki, dom seniora, domy opieki , domy opieki poznan, dom spokojnej starości , dom spokojnej starości, dom opieki wielkopolska, pensjonat seniora, pensjonat seniora Gniezno, dom pomocy społecznej , dom pomocy społecznej. Zapraszamy Seniorów z Gniezno,Poznań,Łubowo,Wielkopolska,Kujawsko-Pomorskie.

 

Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych